Sağlık

 

Türkiye’de uygulanan sağlık reformlarının amaçlarına bakıldığında sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve sağlık hizmetlerinin sunumundaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasının hedeflendiği görülmektedir. Ancak GSS’nın vergi ile finanse edilme ilkesi yerine primlerle finansman sağlanması ve prim ödeyemeyen kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanamaması sağlık hizmetlerinin ücretsiz olarak sunulmasını tüm vatandaşlar için bir hak olarak kabul eden anlayışla bağdaşmamaktadır.

 

Bu nedenle ticarileşerek bir sektör haline gelmeye başlayan sağlık sisteminde ne gibi değişiklikler yapılmalıdır ?

Visit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On Facebook